Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms, skirtų inovatyvių technologijų kūrimui ir taikymui žiedinės ekonomikos srityje, paieška EĮT renginiuose

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

Priemonė: „InoConnect“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. gegužė – 2019 m. spalis

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose. Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Atsižvelgiant į tai, kad sėkmingas dalyvavimas konkrečioje tarptautinėse MTEPI  iniciatyvoje priklauso ne tik nuo vienos organizacijos potencialo ir tikslų, bet ir nuo suburto potencialaus projekto partnerių potencialo ir tikslų, todėl ieškant galimybių  plėtoti MTEPI tarptautiniu mastu, nebus apsiribojama viena ES MTEPI programa, bet bus stengiamasi išnaudoti visų įvardintų iniciatyvų (programų), kurios savo nuostatomis skatina arba neriboja projektinių iniciatyvų plėtoti MTEPI projektus, susijusius su kompozicinių medžiagų, sudarytų iš dviejų ar daugiau medžiagų su labai skirtingomis fizinėmis ar cheminėmis savybėmis ir turinčios savybių, kurių neturi jas sudarančios medžiagos, tame tarpe panaudojant ir antrinio perdirbimo medžiagas, kūrimo ir taikymo technologijomis, srityse galimybes.

EĮT renginiuose bus siekiama užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais (mokslo ir studijų institucijomis; įmonėmis; klasteriais), kurie plėtoja MTEPI veiklą vienoje iš šių sričių: (a) subalansuotų ir intelektualių konstrukcijų bei jų kompiuterinis modeliavimas ir projektavimas; (b) išskirtinių savybių kompozitinių medžiagų kūrimas ir gamyba; (c) energiją taupančių ir aplinką tausojančias medžiagų kūrimas ir gamyba; (d) pastatų energetinis valdymas; (e) pastatų mikroklimato technologijos ir komponentai; (f) energetiškai efektyvių ir išmanių pastatų statyba įvairaus klimato sąlygomis; (g) skaitmeninė statyba; (h) subalansuotų ir intelektualių medžiagų/konstrukcijų kompiuterinis modeliavimas ir projektavimas; (i) žiedinės ekonomikos sprendimai kompozicinių medžiagų gamyboje; ir pan. Tarptautinis partneris – ES ir/ar asocijuotose šalyse veikiantis subjektas  reikalingas bendrai veiklai vystyti, t. y. kurti paslaugas, produktus ar sistemas, sutelkiant partnerių gebėjimus, patirtį ir darbo metodus.

 


Partneriai